הסכסוך הישראלי - פלסטיני: קורסים, הרצאות וסדנאות

קורסים והדרכות בולטות שבוצעו:

  • הדרכת קבוצות עבודה מקצועיות לעבודה ב"שטחים" בין השנים 2005 - 2010 הדריך ד"ר משה אלעד את מאות עובדי הביטחון של המעברים בין מדינת ישראל לבין הרשות הפלסטינית בגדה המערבית כגון: ריחן, שער מנשה, גלבוע (ג'נין), חסם צהוב (בקעה), מכבים וחוצה שומרון. העובדים שגויסו למשימותיהם באמצעות חברות ביטחון כגון: "מודיעין אזרחי", "שמירה וביטחון" "מיקוד שמירה" זכו לקבל הרצאות והדרכה שהכינו אותם לתפקידיהם בטיפול באוכלוסיה הערבית. ההרצאות וההדרכה ניתנו בנושאים: הגדה המערבית, היסטוריה חברה ומנהיגות, יסודות האסלאם, "קו התפר" ו"גדר הביטחון", תקשורת בינאישית בחברה הערבית ושימוש במילון מושגים מקצועי שהוכן במיוחד עבור העובדים.
  • השתלמויות למורי גיאוגרפיה ואזרחות בין השנים 2009-2006 הדריך ד"ר אלעד את מרבית מורי הגיאוגרפיה המלמדים בבתי הספר התיכוניים בישראל במסגרת השתלמויות תקופתיות של מערך פיסג"ה של משרד החינוך ובאמצעות רשת "עתיד".
  • משנת 2005 - 7 הרצאות אקטואליה - חוג "אורנים" בחיפה.
  • השתלמות שנתית לעובדי ארגון "נתיב".
  • לימודי השלמה/ערב בקורס מדינת "ישראל והשטחים" בחוג "דורות זבולון" ו"דורות בגלבוע" ו"יהל" במטה אשר.